VIZE SALESIÁNSKÉ KOMUNITY

28 Pro 2015

vzešlá z reflexe podnětů farníků

 

Naše vize působení salesiánské komunity v Pardubicích vychází z předpokladu, že každý člověk touží být milován, přijímán a uznáván. Tento moment ležel na srdci i našemu zakladateli sv. Janu Boskovi, a proto měl otevřené srdce i náruč pro všechny, zvláště však pro mladé lidi. Byl si ale vědom toho, že vše dobré nemůže dát jenom člověk, ale pouze Bůh a na tom postavil svoji výchovnou metodu. I naše komunita chce z tohoto pohledu přistupovat ke všem lidem, kteří přicházejí do našeho domu a účastní se našich programů.

Tři-králové koledování

22 Pro 2015

Zveme dobrovolníky na tři-králové koledování v Sobotu 9. ledna 2016. Sraz je v Salesiánském středisku, to bude otevřeno od 8 do 16 hod V 8:30 dostanou koledníci požehnání na cestu. Pro koledníky je zajištěný teplý oběd a čaj.

Vedoucí skupinek, hlaste se nejpozději do neděle 3. ledna 2016 vedoucímu akce (stačí e-mail nebo SMS)

Oratoř pro děti a mládež

15 Pro 2015

Mládeži, od letošního roku už není podmínkou, že můžete dojít jen v doprovodu rodičů. Proto jste zváni všichni, kdo máte chuť si něco zahrát, kdo chcete aktivně a v partě prožít nedělní odpoledne. Pozvěte kamarády z kostela, z kroužku, nebo ze třídy. Pouze u dětí, mladších 7 let bychom chtěli poprosit rodiče o jejich doprovod a péči o vaše ratolesti během nedělní oratoře.

Mikulášská nadílka

23 Lis 2015

Mikuláš přijde i do Salesiánského střediska

 

Jako každý rok, i letos očekáváme netrpělivě návštěvu sv. Mikuláše, tentokráte to bude 6.12.2015 před střediskovým barem od 10:00.

Stránky