Blíží se další modlitební večer pro ženy

6 Led 2016
Událost: 
Tentokrát jsme zvány k přemýšlení o Panně Marii. V následujících větách najdete konkrétnější témata, o kterých můžeme přemýšlet...

- Můj osobní vztah k Marii (těžkopádné hledání vztahu k Panně Marii x  mariánský kult).

- Navštívení Alžběty Marií (i v dnešní sekularizované společnosti je těžké pro ženu být těhotná bez určení konkrétní otce - natož před 2000 lety).

- Setkání Marie s Annou a Simeonem ( konfrontace mateřské lásky a informace o budoucím utrpení vlastního dítěte).

- Maria hledá Ježíše v chrámu (dospívající Ježíš ukazuje své matce tvář, podle které už nepatří jí, ale Bohu a všem lidem)

- Maria pod křížem (přítomnost při utrpení a smrti dítěte, Mariina reakce - hysterie, zahořklost, odevzdanost, přijetí dané skutečnosti?).

Petra Bajerová

Příloha: