Dárci

3 Dub 2013

Úvodem
Tato část našich webových stránek bude patřit vám, naším dobrodincům a donátorům. Rádi bychom vás průběžně informovali o činnosti našeho klubu. Činnost našeho klubu je totiž financována vedle různých dotací i z vašich štědrých darů. Vedle akcí pro děti a mládež investujeme vaše dary i do oprav našeho rekreačního objektu v obci Míčov. Objekt bývalé fary v obci Míčov je od roku 2000 majetkem salesiánského klubu. Využíváme jej pro letní tábory i pobytové víkendy mládeže našeho klubu i mladých z celých Pardubic a okolí.

Zatravnění zahrady
Zdravím všechny dobrodince a donátory našeho Salesiánského klubu mládeže. I díky vaším finančním darům jsme mohli pokračovat v opravách v areálu rekreační chalupy v obci Míčov. Letos v zimě se nám povedlo vymýti křoviny v dolní části zahrady i pokácet suché stromy na hranici našeho pozemku. Teď na jaře pokračujeme zatravněním vyčištěné plochy (1000 m2) a vysázením živého plotu (30 m).