Pouť pro rodiny s dětmi po stopách sv. Václava

20 Říj 2015
Událost: 

V sobotu 26.9. uspořádal klub Salíček pouť pro rodiny s dětmi "Po stopách sv. Václava".


Pouť začala slavením mše svaté ve Velinách, kterou celebroval P. Ondřej Matula.


Pro děti připravil velice poutavý interaktivní výklad o sv. Václavovi. Děti se mohly pomocí různých symbolů seznámit se životem tohoto velkého českého světce.
Po mši svaté se poutníci odebrali na dobrodružnou stezku, kde na děti čekalo plnění nejrůznějších úkolů, které pro ně připravily maminky Petra Bajerová a Andrea Pražanová.


Na konci cesty si poutníci mohli odpočinout u táborového ohně, kde jsme si opekli špekáčky a občerstvili své unavené údy. Jaké to bylo pro všechny překvapení, když se uprostřed našeho hodování objevil samotný sv. Václav se svoji družinou. Poděkoval poutníkům, že šli v jeho stopách a děti se za odměnu mohli svézt na jeho koni. Na závěr dne jsme se všichni vypravili k nedaleké železniční trati, kde jsme si počkali na projíždějící parní vlak a poté se vrátili k autům a vyrazili zpátky do Pardubic.

Kromě nádherné atmosféry o kterou se starali všichni účastníci, nám náladu nepokazilo ani počasí. O tom, že se naše putování vydařilo se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

Lukáš Bajer