Prázdninová chaloupka pro kluky

12 Kvě 2015
Událost: 

Salesiánské středisko mládeže Pardubice zve všechny kluky od 8 do 13 let na letní tábor

Život na hradě

 

Termín: 12 – 18. 7. 2015

Místo:  Míčov - Sušice

Cena:   1400,-

Čeká nás: život pážete i dovednosti rytíře

  • obnovíme hradby
  • postavíme si svoje chýše
  • naučíme se rozdělat oheň, připravit večeři i jezdit na koni
  • a samozřejmě i dalším dovednostem nutným k životu na hradě

 

Hlavní vedoucí a tým:

  • Jiří „George“ Woclawek
  • Vašek Sychra
  • Luboš Maršálek
  • Luboš Sedlák
  • Martin Ludvík

Podrobnější informace o tom, co je potřeba vzít s sebou, čas a způsob dopravy a další dokumenty k vyplnění (prohlášení rodičů o zdravotním stavu atd.) dostanete nejpozději měsíc před akcí.

Přihlášky k odevzdání a bližší informace k dostání u Jiřího „George“ Woclawka: 777 259 334, jiri.woclawekatgmail.com;

Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2015. Jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka tábora (ve tvaru: dd.mm.rrrr), jako specifický symbol uveďte kód tábora: 02.2015.

Příloha: