Velikonoční triduum v kostele sv. Václava

6 Dub 2015
Letošní velikonoční triduum doprovázely velké změny počasí. Sníh nám připomněl, že velikonoce úzce souvisí s vánocemi – narozením toho, kdo za nás zemřel a byl vzkříšen.
Fotografie si můžete prohlédnout zde: Děkujeme za ně Vojtovi Peterkovi. V tiskové kvalitě jsou k dostání u mě.
 
Velký dík patří P. Ondřejovi Matulovi, který se po celé tři dny staral o ministranty. Jeho zprávu si můžete přečíst zde.
 
Můj dík dále patří také P.Josefovi Trochtovi, celé schole, lektorům, květinářkám a všem, kteří přišli a účastnili se společného prožívání velikonočního tajemství.
 
Během sobotní vigilie přijala křest paní Dana, vítáme ji v našem společenství.