Život v SKM 2020 (květen, červen)

24 Dub 2020

Milí rodiče, děti a mládežníci,

slunce již svými paprsky trhá mraky. Jarní a chladné dny nás již opouštějí. Blíží se konec školního roku, a s ním i léto 2020.

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na uzemí ČR, nouzovým stavem a následnou karanténou - jsou i naše aktivity SKM omezené. I přes tyto překážky se na Vás těšíme v těch málo přiležitostech, které se nám naskytnou.

Omezení SKM v měsíci Květen 2020 - Červen 2020:

 • Kroužky, oratoř a vyučování náboženství - NEbude
 • Brigáda v areálu SKM - NEbude
 • Tvoření s přespáním  -NEbude
 • Dubnový sobotní výlet - NEbude
 • Vikariátní setkání mládeže (16.05.) - NEbude
 • Výlet mladších dobrovolníků - NEbude
 • Oslavy PMP (Chlumek) - NEbude
 • Květnový sobotní výlet - NEbude
 • Nos kostelů (12.06.) - podle možností uvidíme
 • Předtáborové setkání - děvčata, kluci mladší, kluci starší (12.-14.06) podle možností uvidíme
 • Den rodin (13.06.) - NEbude
 • Vikariátní setkání mládeže SKAM (20.06.) - NEbude
 • Předtáborová brigáda (MÍČOV) - bude v sobotu 27.06 - spojeno s posezením a  opékáním
 • 1. Sv. přijímání - v neděli 28.06. NEbude

Přejeme Vám pevné zdraví a radost! Těšíme se na brzkou viděnou.

Váš SKM ;)