Změny názvů salesiánských děl v Pardubicích

29 Led 2016

Dovolte, abychom Vás velmi krátce poinformovali o změnách, které souvisí s názvy základních salesiánských děl, která zde v Pardubicích fungují a plní svá poslaní. Chceme tím přispět k Vaší lepší orientaci a předejít případným zmatkům.

V Pardubicích pod „zapsaným spolkem“ Salesiánské kluby mládeže“, který má sídlo v Praze,  fungují nadále dvě díla, dva  - řečeno úředním jazykem - „pobočné spolky“ s vlastní právní subjektivitou. Ty mají od 1. ledna 2016 pozměněný název. K této změně došlo v rámci sjednocení názvů všech pobočných spolků v celé republice a z požadavku Nového občanského zákona.

Nyní se s námi setkáte jen pod těmito názvy:

1) „Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice“ (dříve Salesiánské středisko mládeže SKM Pardubice), jehož posláním jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež a jejich výchova. Jeho ředitelem je P. Josef Trochta SDB.

2) „Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco“, jehož posláním je doprovázet mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali odpovědnost za svůj vlastní život. Jeho ředitelkou je Monika Peterková.

Děkujeme za pochopení, Monika Peterková a Josef Trochta.