Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 16. do 23. června 2019

 

 

Neděle 16. června

Den otců

 Slavnost Nejsvětější Trojice

  8.30 za uzdravení v rodině

10.00 za zemřelou maminku

 

Středa 19. června

 

 17.00 za záchranu manželství v krizi

 

Čtvrtek 20. června

 

17.00 za švagry, švagrové a duše v očistci

 

Pátek 21. června

 

18.30 za Annu Samkovou a duše v očistci

 

Sobota 22. června

 

7.30 za brigádníky a jejich rodiny

 

Neděle 23. června

Slavnost Těla a Krve Kristovy (12. neděle v mezidobí)

  8.30 za maminku Vlastu Hamplovu a bratra Davídka

10.00 za zemřelé rodiče

 

 

V sobotu 22. června se koná předprázdninová brigáda SKM na Míčově, abychom připravili dětem a mládeži areál na prázdninové akce. Začneme v našem kostele mší svatou v 7.30 hodin, pak se kolem 8.15 přesuneme na Míčov. Brigáda bude zakončena obědem kolem 13 hodiny. Obracíme s prosbou o pomoc zvlášť na rodiče dětí, které zde budou mít svůj tábor.  Za každou pomoc moc děkujeme.

 

V sobotu 29. června si v našem kostele udělí svátost manželství Marie Požárová a Marián Hrdý. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

V předsíni kostela a v baru jsou přihlášky do náboženství a do kroužků kostela

sv. Václava na další školní rok. Časy, které jsou na přihláškách, nemusí být konečné. Budou případně upraveny podle časových možností dětí ve školním roce.

 

Příští neděli je sbírka na charitu. Za každý dar děkujeme.

 

Informace o táborech: počet přihlášených:

 - kluci ml – 11, kluci st – 11 a děvčata – 17. Ještě jsou volná místa. Zároveň pro klučičí tábory hledáme kuchařky. Děkujeme.

 

Příprava na biřmování začne v rámci celé naší farnosti v září. Je určena pro vás, kteří nejste biřmováni, máte odvahu vzít odpovědnost za svou víru a je vám 16 let, horní věková hranice je bez omezení. Hlásit se můžete u otce Václava SDB do konce června. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji. Mail: cuneatcentrum.cz,  mob. 731 600 070.