Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 11. do 18. srpna 2019

 

 

Neděle 11. srpna

19. neděle v mezidobí

  8.30 za zemřelou sestru Věru, Marii a celý rod

10.00 za dobrodince našeho kostela

 

Středa 14. srpna

 

7.00 za Boží pomoc v životních těžkostech

 

Čtvrtek 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18.30 za ctitele Panny Marie

 

Pátek 16. srpna

 

18.30 za zemřelé rodiče

 

Neděle 11. srpna

20. neděle v mezidobí

  8.30 za zemřelého Antonína Bartoše a celou rodinu

10.00 za Helenu Ráčkovu a celý rod

 

 

Děkuji za všechny vaše modlitby, kterými se navzájem provázíme v čase prázdnin a dovolených. Vyprošujeme si vzájemně Boží ochranu, požehnání a šťastné návraty domů.

 

Upozorňujeme, že o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (čtvrtek) bude mše svatá v 18.30.

 

U bočního východu z kostela jsou starší čísla časopisů Nezbeda, Tarzicius, Salesiánský magazín. Můžete si je vzít jako dobrou četbu na prázdniny a dovolené.

 

Bar bude v neděli po dobu prázdnin otevřen pouze v případě, že se najde někdo, kdo bude ochoten druhé obsloužit. 

 

Salesiánský klub mládeže na konci srpna pořádá Příměstský tábor. Tábor je určen pro všechny děti od 7 do 10 let, které chtějí zažít dobrodružství, legraci a přátelství. Tentokrát s tématem: Jak vycvičit draka. Děti mají tak příležitost užít si poslední dny prázdnin a přitom se připravovat na pravidelný školní režim. Více informací o táboře a přihlašování naleznete na webu SKM (www.pardubice.sdb.cz) a plakátcích.

 

Česká biskupská konference schválila sbírku na zhotovení sochy svaté Anežky České, která bude věnována papeži Františkovi v rámci národní pouti v listopadu (11. – 13. listopadu 2019) a umístěna ve Vatikánu.

Tato socha ponese na svém povrchu kopie otisků prstů některých věřících. Vlastní originální archy otisků budou uloženy ve schránce uvnitř sochy.

V naší farnosti se k této iniciativě připojíme tuto neděli 11. srpna po mši sv. v 09:00 hod. u sv. Bartoloměje. Ti, kteří dají dar na tuto sochu (doporučuje se 200,-) obdrží medaili sv. Anežky jako upomínku. Dále bude příležitost připojit se k této sbírce i v následujícím týdnu ve farní kanceláři do pátku 16. srpna. Více informací o této sbírce je na stránkách naší farnosti. Pokud bude zájem, medaile se doobjednají.