Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 15. do 22. dubna 2018

 

 

Neděle 15. dubna

 

3. neděle v mezidobí

  8.30  za Boží pomoc a ochranu Panny Marie s prosbou o

           požehnání pro celou rodinu

10.00  za zachování  víry a za její růst v našich rodinách

 

 

Středa 18. dubna

 

 

17.00  za příznivý déšť a požehnání pro letošní úrodu 

 

Čtvrtek 19. dubna

 

 

17.00  za rod z matčiny strany

 

Pátek 20. dubna

 

 

18.30  za uzdravení duše i těla

 

 

Neděle 22. dubna

 

4. neděle velikonoční - Den modliteb za duchovní povolání

  8.30  na úmysl dárce

10.00  na nová duchovní povolání

 

 

 

Děkuji Darji a všem ostatním za zorganizování Poutě pro rodiny s dětmi. Ať vám to Bůh odmění vším potřebným a svým požehnáním.

 

Příští neděli bude dětská bohoslužba a schůzka mladších ministrantů.

 

Děkuji všem, kdo jste se postní almužnou zapojili do pomoci našim misionářům v Bulharsku.  Prostřednictvím provincie předáme vaše dary salesiánům do Bulharska. 

 

Příští sobotu prožiji třeťáci, kteří se připravují na své první setkání se svátostným Kristem, svou první svátost smíření. Slavnost prvního svatého přijímání pak bude v neděli 20. května. Pamatujme na tyto děti, jejich rodiče a sourozence ve svých modlitbách.

 

Setkání dobrovolníků bude v neděli 22. dubna od 19 hodin v baru.

 

O 4. velikonoční neděli 22. dubna bude sbírka na bohoslovce. Za každý váš dar přijměte upřímné poděkování.

 

V pátek 27. dubna začíná akce pro mládež od 13. let s názvem Vikariátní čarodejnice, která se uskuteční na faře v Mikulovicích. Více na stránkách farnosti nebo u P. Filipa Duška.