Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

 

Milovaní,

Duše potřebuje samotu, jako tělo potřebuje lásku. (G.B.Schaw). Ať nám, často nucená samota těchto dnů, pomáhá znovu objevit smysl svého života, jeho hodnoty a Boží dary.

 

Pátá neděle postní vypráví příběh o vzkříšení Lazara. Příběh setkání Marie, Marty, Ježíše, Lazara v hrobu a jejich víře.

„Kdybys tu byl, Pane, můj bratr by nezemřel…“ Marto: „Já jsem vzkříšení a život, věříš tomu?“

Zastavit se na chvíli před pomyslným hrobem. Co se nám honí hlavou, když stojíme u hrobu někoho, koho jsme měli moc rádi? Kdo nám prokázal hodně lásky, a my uvědomujeme svou nevděčnost? Prožíváme bolest. Čas nejde vrátit. Víme, že všechno jednou skončí. Je čas přemýšlet o smyslu svého života a hodnotách, pro které tluče naše srdce. A pak skutečně věříme tomu, že nás čeká vzkříšení, nový život, který pro nás Bůh připravil?   

 

Nevíme, jak budou letošní velikonoce vypadat, jak je budeme moci prožít. Co pro nás Bůh připraví. Za týden budeme moudřejší.

 

Pro přehled uvádím úmysly na mší svatých, jak jste si je objednali. Pokud byste měli zájem, abychom slavili mši svatou na vaše úmysly, dejte, prosím, vědět. (Telefon 736 522 833)

Je možné se též domluvit na setkání ke svátosti smíření i k přijetí sv. přijímání. Rádi vyhovíme.

O. Vojtěch

Nabídka v kostele sv. Václava pro čas NOUZE

Pro soukromou adoraci, k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

bude v době od 29. března do 8. dubna kostel otevřen  

 

úterý - pátek              od 17.00 do 18.00 hodin

neděle                          od 8.00 do 10.00 hodin

 

Úmysly mší svatých - sv. Václav

 

 

Neděle 29. března

5. neděle postní

  Na poděkování za dar života a dar zdraví

  Za dceru Pavlu Blažkovou a její rodinu

 

Středa 1. dubna

 

Za zaměstnance a klienty charity

 

Čtvrtek 2. dubna

 

Za lékaře a zdravotníky

 

Pátek 27. března

 

Za Boží posilu a požehnání pro švagrovou a její děti

Neděle 5. dubna

Květná neděle

Na úmysl dárce

 

Středa 8. dubna

 

Za členy živého růžence

 

Zelený čtvrtek 9. dubna

 

Na poděkování za dar kněžství a nová povolání

 

Velký pátek 10. dubna

 

                                               xxx

Bílá Sobota 11. dubna

Vigilie

Za farnost

Neděle 12. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Za děti připravující se k prvnímu sv. přijímání, rodiče a sourozence

Za zemřelé rodiče


 

 

Na základě závazného rozhodnutí biskupa Jana se ruší všechny bohoslužby do odvolání.