Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 6. do 13. října 2019

 

 

Neděle 6. října

27. neděle v mezidobí

  8.30 na poděkování za 99 let P. Jiřího Manla

10.00 za zemřelé maminky

 

 

Středa 9. října

 

17.00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání

 

Čtvrtek 10. října

 

17.00 za členy živého růžence

 

Pátek 11. října

 

18.30 za děti a mládež a jejich víru

 

Neděle 13. října

28. neděle v mezidobí

  8.30 na poděkování za letošní úrodu

10.00 za dar uzdravení a ochranu Panny Marie pro sestru

 

Děkuji všem, kdo jste připravili tvořivé odpoledne. Ať vám dobrý Bůh odmění vše, co děláte pro druhé.

 

V sobotu 12. října srdečně zveme na pouť rodin s dětmi, která bude v Choltické oboře. Pouť začne v 10 hodin mší svatou v zámecké kapli. Bude následovat procházka s aktivitami pro děti, které budou provázet archandělé Gabriel, Michael a Rafael. Pondělí 7. října je poslední den, kdy je možné se přihlásit u Petry Bajerové, a to buď osobně, e-mailem nebo SMS zprávou. Kontakt a podrobnější informace naleznete na plakátku nebo na webových stránkách SKM.

 

Za letošní úrodu poděkujeme v neděli 13. října při dětské mši svaté. Pokud byste někdo mohli něčím přispět z úrody vašich zahrádek k výzdobě kostela, prosím, abyste tak učinili do pátku 11. října. Děkuji.

 

25. – 27. října chystáme pro mládež od 11 let víkend. Plakát i přihlášky s informacemi je na obvyklých místech na webu a nástěnkách.

 

Rádi mezi sebou přivítáme mladší kluky (1. až 5. třída), kteří by se chtěli spolu něco hezkého prožít a třeba se i zapojit do ministrantské služby u oltáře. Schůzky jsou vždy v pátek od 15.15. Těšíme se na vás. S kluky bychom v stavěli betlém,

 

Všem kdo rádi čtou, připomínáme výprodej knih v salesiánském nealko baru.

Oznámení pro rodiče: V salesiánském středisku máme řadu různého oblečení, které si u nás zapomněly vaše děti po táborech. Prosíme, navštivte náš koutek ztrát a nálezů. Nevyzvednuté oblečení, boty, kšiltovky atd propadnou v průběhu října ve prospěch Charity. 

 

17. listopadu (neděle) se bude konat už tradiční akce: „Salesiáni mají talent“. Rodičové a děti, mládeži… zveme malé i velké tanečníky, sportovce, kouzelníky a další z vás. Bližší informace budou v nejbližších dnech na plakátech i na webu. Na vaše přihlášky se těší ve středisku mládeže George W. a Mája Hrdá. 

 

v týdnu od 13. do 20. října 2019

 

 

Neděle 13. října

28. neděle v mezidobí

    8.30 na poděkování za letošní úrodu

10.00 za dar uzdravení a ochranu Panny Marie pro sestru

 

 

Středa 16. října

 

Mše svatá nebude

 

Čtvrtek 17. října

 

17.00 za rodinu Švadlíkovu

 

Pátek 18. října

 

18.30 za misionáře a za ty, o kteří jim jsou svěřeni

 

Neděle 13. října

28. neděle v mezidobí

  8.30 za Boží požehnání pro rodinu

10.00 za rodiče Husníkovy, Konrádovy, děti a vnoučata

 

 

Děkuji všem, kdo jste připravili pouť rodin s dětmi do choltické obory. Ať vám dobrý Bůh bohatě odmění vše co děláte pro druhé.

 

Upozorňujeme, že tuto středu mše svatá u nás v kostele nebude.

 

Srdečně vás zvu na setkání seniorů v našem kostele, které bude příští v sobotu 19. října. Začneme mší svatou v 8 hodin a pak se podíváme na poutní místo Frýdek a Prašivou.

 

Sbírka příští neděli bude na misie. Za každý dar upřímně děkujeme.

 

Naši zemřelí stále s námi tvoří jednu rodinu. Blíží se dny, kdy si je budeme více připomínat. Jako v loňském roce, tak i letos, bych rád udělal tablo zemřelých, na kterém abychom si je s vděčností připomněli. Kdo bude mít zájem, doneste do neděle 27. října do sakristie na lístku: Jméno a příjmení, datum narození a úmrtí. Děkuji.

 

25. – 27. října připravujeme víkend pro mládež od 11 let. Plakát i přihlášky s informacemi je na obvyklých místech na webu a nástěnkách.

 

Rádi mezi sebou přivítáme mladší kluky (1. až 5. třída), kteří by se chtěli spolu něco hezkého prožít a třeba se i zapojit do ministrantské služby u oltáře. Schůzky jsou vždy v pátek od 15.15. Těšíme se na vás.

 

Všem kdo rádi čtou, připomínáme výprodej knih v salesiánském nealko baru.

 

17. listopadu (neděle) se bude konat už tradiční akce: „Salesiáni mají talent“. Rodičové a děti, mládeži… zveme malé i velké tanečníky, sportovce, kouzelníky a další z vás. Bližší informace budou v nejbližších dnech na plakátech i na webu. Na vaše přihlášky se ve středisku mládeže těší  George W. a Mája Hrdá. 

 

Obracím se na vás s prosbou. U východu z kostela si vyzvedněte lístek s malou anketou týkající se života našeho společenství. Odpovědi, prosím, doneste v příští neděli. Děkuji.