Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 9. do 16. prosince 2018

 

 

 

Neděle 9. prosince

2. neděle adventní

  8.30  na úmysl dárce

10.00  za zemřelého manžela, rodiče Krejčí a Pražákovy

 

 

Středa  12. prosince

 

 

17.00  za všechny duše v očistci

 

Čtvrtek 13. prosince

 

17.00  za členy živého růžence

 

Pátek 14. prosince

 

 18.30 za dobrodince kostela

Sobota 15. prosince

 

  8.00 za za seniory a nemocné

 

Neděle 16. prosince

 

3. neděle adventní - radostná

  8.30  na poděkování z šťastný návrat

10.00  za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro vnoučka

 

Ve sbírce na bohoslovce se vybralo 7.142 korun. Děkujeme všem dárcům.

 

Děkuji dětem, které se zapojily do adventní hry a přinesli list a kapku vody. Pro ty, kdo chtějí ještě zapojit, jsou u nástěnky k vyzvednutí lístky. Úkol na tento týden: modlitba za spolužáky a kamarády. 

 

Schóle děkujeme za koncert minulou neděli a dobrý Bůh ať vám vaše úsilí bohatě odmění.

 

Centrum Don Bosko zve na koncert skupiny Oboroh, který se uskuteční v našem kostele tuto neděli

9. prosince v 16 hodin. Bližší informace na plakátku. Sbírka této neděle je na aktivity Centra Don Bosko. Zároveň si můžete u východu z kostela vyzvednout nový Bulletin CDB.

 

V sobotu 15. prosince bude setkání seniorů. Setkání začneme mší svatou v 8.00 hodin a po ní navštívíme poutní místo svatý Hostýn. K setkání srdečně zveme. 

 

V sobotu 22. prosince zveme na předvánoční florbalový turnaj pro kluky i děvčata ve věku od 4 do 12 let. začátek bude ve 14 hodin.

 

Od 29. prosince do 1. ledna zveme mládež od 13 let na Spolčo silvestr. Více informací na plakátech a webu.

 

Od 18. do 20. ledna zveme na víkend mládež od 10 let. Bližší informace se objeví do vánoc na nástěnkách a webu.

 

Pojďte s námi oslavit svátek Dona Boska v sobotu 26. a 27. ledna. S sobotu kromě jiného bude přednáška na téma misie a práce dobrovolníků. V neděli se pak bude konat Cantate Bimbi. Nezapomeňte se přihlásit. Více informací bude plakátcích.