Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od  20. do 27. ledna 2019

 

 

Neděle 20. ledna

2. neděle v mezidobí

  8.30  za uzdravení v rodině

10.00  za mámu a její potřeby

 

Středa 23. ledna

 

 

17.00  za rod z otcovy strany

 

Čtvrtek 24. ledna

Památka svatého Františka Sáleského

 17.00  za rodinu Olexovu

 

Pátek 25. ledna

Svátek Obrácení apoštola Pavla

 18.30  za oběti válečného transportu ve Vendryni

Sobota 26. ledna

 

Oslavy svatého Jana Boska

9.00  za celou salesiánskou rodinu a dobrodince

 

 

Neděle 27. ledna

 

3. neděle v mezidobí  -  Slavnost svatého Jana Boska

 

9.00  za celou salesiánskou rodinu

 

 

 

V pátek 25. ledna, v rámci náboženství, si budou děti připravující se na první svaté přijímání,

zdobit své svíce k této slavnosti. Pamatujme na ně v modlitbách.

 

Oslavme spolu svátek svatého Jana Boska a to v sobotu 26. a neděli 27. ledna 2019.

V sobotu začneme mší svatou v 9 hodin, pak bude přednáška jednoho z dobrovolníků, která pracoval v misii v Indii, odpoledne pak bude divadelní pohádka pro děti a vše zakončíme adorací v 15.30 hodin. 

V neděli 27. ledna bude mše svatá pouze v 9.00 hodin a odpoledne se pak bude konat pěvecké vystoupení dětí - Cantate Bimbi. Nezapomeňte se přihlásit. Více informací bude plakátcích.

 

V sobotu 16. února bude další výlet pro děti od 7 let. Rodiče nezapomeňte se podí vat na web.

 

O víkendu 22. - 24. února se připravuje další víkend pro mládež od 14 let. Další informace se objeví na webu a FB.

 

V předsíni na nástěnce je nový rozpis na čtení při nedělní mši svaté. Pozvání ke čtení se týká nejen

dospělých, ale i dětí, které se tak mohou zapojit do bohoslužeb pro děti.