Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 22. do 29. dubna 2018

 

 

Neděle 22. dubna

 

4. neděle velikonoční - Den modliteb za duchovní povolání

  8.30  na úmysl dárce

10.00  na nová duchovní povolání

 

Středa 25. dubna

 

Svátek svatého Marka, evangelisty

17.00  za příznivý déšť a ochranu a požehnání letošní úrody 

 

Čtvrtek 26. dubna

 

 

17.00  za uzdravení duše i těla

 

Pátek 27. dubna

 

18.30  za rodinu a příbuzné

 

Sobota 28. dubna

 

 

  8.00  za staré a nemocné

 

 

Neděle 29. dubna

 

5. neděle velikonoční

  8.30 za zemřelé rodiče a živé členy rodiny

10.00  za Jaroslava Lněničku, Věru Lněničkovu a Ladislava

 

 

 

Dnes po dětské bohoslužbě bude schůzka mladších ministrantů.

 

Setkání dobrovolníků je tuto neděli 22. dubna od 19 hodin v baru.

 

Děkuji všem, kdo jste se postní almužnou zapojili do pomoci našim misionářům v Bulharsku.  V darech z pokladniček se sesbíralo 3.975 korun. Prostřednictvím provincie předáme vaše dary salesiánům do Bulharska. 

 

Ve sbírce na pomoc Sýrii se vybralo 8.530 korun. Děkujeme.

 

Sbírka této neděle je na bohoslovce. Za každý váš dar přijměte upřímné poděkování.

 

V sobotu 28, dubna vás zvu na setkání seniorů v našem kostele. Setkání začneme v 8 hodin mší svatou. Následný program bude jako obvykle.

 

V pátek 27. dubna začíná akce pro mládež od 13. let s názvem Vikariátní čarodejnice, která se uskuteční na faře v Mikulovicích. Více na stránkách farnosti nebo u P. Filipa Duška.

 

Za měsíc, 20. května, šest třeťáků poprvé prožije setkání se svátostným Kristem. Pamatujme na tyto děti, jejich rodiče a sourozence ve svých modlitbách.

 

Jménem Salesiánského hnutí mládeže vás zveme na festival, který se uskuteční v našich prostorách v sobotu 12. května. Bližší informace jsou na plakátku.