Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 21. do 28. ledna 2018

 

 

Neděle 21. ledna

3. neděle v mezidobí

  8.30  za zemřelé rodiče, živé a zemřelé členy rodiny

10.00  za uzdravení sestry Marie

 

Středa 24. ledna

 

 

17.00  za dar zdraví duše a tělo pro bratra

 

Čtvrtek 25. ledna

 

 

17.00  za dar víry pro děti a vnoučata

 

Pátek 26. ledna

 

 

18.30  za zemřelé rodiče

 

Sobota 27. ledna

Oslava svatého Jana Boska

  9.00  za dobrodince salesiánského díla v Pardubicích

15.30  adorace a požehnání

 

Neděle 28. ledna

 

4. neděle v mezidobí

  8.30  za zemřelé rodiče z obojí strany

10.00  za farní společenství

 

 

V sobotu 27. ledna zveme všechny na oslavy Dona Boska. Program najdete na plakátech. Začínáme v 9 hod. mši svatou a oslavy zakončíme v 15.30 adorací a požehnáním.

 

V neděli 28. ledna zveme děti a jejich rodiny na pěveckou soutěž Catanie Bimbi. Akce začne v 16 hodin v prostorách Multifunkčního centra (suterén školy Noe). Vstup do prostoru je vchodem od křižovatky. Prosíme o upečení nějakých buchet ke kávě. Děkujeme.

 

V neděli 28. ledna - při dětské mši svaté - požehnám dětem připravujícím se na své první setkání se svátostným Ježíšem svíce a představím je našemu společenství, abychom tak věděli, koho máme provázet svou modlitbou.

 

V termínu od 1. do 4. února (čtvrtek až neděle) zveme mládež od 13 let na víkend. Přihlášky a informace jsou na nástěnkách SKM.

 

V pondělí 5. února se koná od 19 hodin modlitební setkání pro ženy v herně Sálíčku. 

 

V sobotu 10. února, v předvečer Panny Marie Lurdské - Světového Dne nemocných, budete moci vy, nemocní a staří, přijmout svátost nemocných při mši svaté v 9 hod.   

 

Zveme všechny mladé od 13 let na Black and White Party do Salesiánského klubu v Pardubicích. Akce proběhne v sobotu 10. února od 16 do 21 hodin. Více informací na plakátku.

 

Začala zima, ale přesto jsou již naplánovány letní tábory:

tábor pro děvčata bude v termínu od 8. do 14. července

tábor pro kluky bude v termínu od 15. do 21. července