Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 16. do 23. září  2018

 

 

 

Neděle 16. září

24. neděle v mezidobí

  8.30  na dobrý úmysl

10.00  za požehnání pro celou rodinu

 

 

Středa 19. září

 

 

17.00  za zemřelého syna a manžela Štěrbovy

 

Čtvrtek 20. září

 

17.00  za uzdravení duše i těla

 

Pátek 21. září

 

18.30  na dobrý úmysl

 

Neděle 23. září

 

25. neděle v mezidobí

  8.30  za živé a zemřelé členy rodiny

10.00  za zemřelou maminku

 

Povzbuzujeme k přihlašování do akcí Salesiánského klubu i do vyučování náboženství. Od letošního roku jsou aktivity a s tím spojené přihlášky rozděleny mezi Salesiánský klub a kostel sv. Václava. Pro přihlášení se do kroužků SKM je potřeba vyplnit i členskou přihlášku do klubu. Je naším přáním, abyste tak učinili v průběhu září a října. Děkujeme.

Přihlášky jsou k dispozici v předsíni kostela a v baru.

 

Výuka náboženství:  (pro zahájení výuky jsou dány tyto časy)

1. třída       pátek        od 13.30       vyučující        Olga Tenková

2. třída                        od 13.30                              o. Vojtěch         

3. třída                        od 14.15                               o. Vojtěch

4.-5. třída                    od 14.15                              Olga Tenková

6.-7. třída                    od 14.15                              George

 

V pátek v 15.15 začne fungovat ministrantský kroužek. Zveme zvlášť mladší kluky a rádi mezi sebou přivítáme nové tváře.

 

Ministrantský kroužek        pátek 14. září   od  15.15  (o. Vojtěch, Tom a Joni)

Schólička                               neděle 16. září       10.15 - 11.00

 

Zveme na kurzy Alfa, které budou od 20. září ve farním sále u sv. Bartoloměje. Bližší informace jsou  ve farních ohláškách.

 

Zveme na setkání chlapů, které bude ve čtvrtek 20. září je v 19 hodin v salesiánském klubu.

 

V pondělí 1. října zveme na modlitební setkání žen, které začne v 19 hodin v klubu Salíček.

 

V sobotu 6. října zveme rodiče s dětmi na pouť pro rodiny pod vedením maminek z klubu Salíček. Více informací najdete na nástěnkách.

 

Poutní mše svatá ke oslavě sv. Václava bude v pátek 28. září v 8.30. Po mši svaté bude pokračování v baru.

 

Georgovy padesátiny oslavíme v neděli 7. října. Kdo by chtěl přispět na dárek pro něj, může příspěvek odevzdat do pokladničky v předsíni kostela