Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 14. do 21. ledna 2018

 

 

Neděle 14. ledna

2. neděle v mezidobí

  8.30  za živou a zemřelou rodinu Češíkovu

10.00  za dar zdraví a ochranu Panny Marie

 

Středa 17. ledna

 

 

17.00  za uzdravení rodiny a požehnání

 

Čtvrtek 18. ledna

 

 

17.00  za uzdravení rodiny a požehnání

 

Pátek 19. ledna

 

 

18.30  za rodinu Landsmanovu, syny, vnoučata, pravnuka  a

           babičku Hanu

 

Neděle 21. ledna

 

3. neděle v mezidobí

  8.30  za zemřelé rodiče, živé a zemřelé členy rodiny

10.00  za uzdravení sestry Marie

 

 

Dnes je po dětské bohoslužbě schůzka menších ministrantů a pro mládež nedělní oratoř, která začne obědem ve 12 hodin a skončí kolem 15 hodiny.

 

V pátek, v rámci náboženství, si budou třeťáci zdobit svíce k 1. svatému přijímání. Požehnání svící a představení třeťáků bude při dětské mši svaté 28. ledna. Provázejme je v jejich přípravě modlitbou.

 

V sobotu 27. ledna vás zveme na oslavu Dona Boska. Oslava začne v 9 hodin mší svatou. Další program je na plakátku.  Zakončení oslavy bude v 15.30 adorací a požehnáním. Během přednášky bude o hlídání dětí postaráno.

 

V neděli 28. ledna zveme děti a jejich rodiny na pěveckou soutěž Cantate Bimbi, které začne v 16 hodin v prostorách MUCu. Prosíme o upečení nějakých buchet ke kávě na tuto akci. Děkujeme.

 

Začala zima, ale přesto jsou již naplánovány letní tábory:

tábor pro děvčata bude v termínu od 8. do 14. července

tábor pro kluky bude v termínu od 15. do 21. července