Ohlášky

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od  13. do 20. ledna 2019

 

 

Neděle 13. ledna

Svátek Křtu Páně

  8.30  za děti a mládež

10.00  za zemřelého Vladimíra Peterku a celou jeho rodinu

 

Středa 16. ledna

 

 

17.00  za rod z otcovy strany

 

Čtvrtek 17. ledna

 

 17.00  za oběti válečného transportu

 

Pátek 18. ledna

 

 18.30  za rodinu Bartůňkovu, živé a zemřelé

Sobota 19. ledna

 

 

  8.00  za seniory a nemocné

 

Neděle 20. ledna

 

2. neděle v mezidobí

  8.30  za uzdravení v rodině

10.00  za mámu a jeí potřeby

 

 

 

Dnes ve 12.45 bude ČT 2 v Křesťanském magazínu vysílat krátký pořad o Centru Don Bosko a práci s mládeží bez rodinného zázemí. Všem zájemcům a příznivcům našeho díla doporučujeme.

 

V sobotu 19. ledna bude setkání seniorů v našem kostele. Setkání začne v 8 hodin mší svatou a pak půjdeme na pouť do Křtin. Ke společnému posezení vás srdečně zvu.

 

V sobotu 19. ledna zveme děti od 7 let na výlet do Orlických hor na sjezdovky nebo bobování a jiné zimní radovánky. Přihlášky u Vaška Č. nejpozději do středy, prosíme o dodržení termínu. Vše další na nástěnkách. Těší se Tomáš Lazarák, Václav Čunek. Bližší informace jsou na nástěnce.

 

Od 18. do 20. ledna zveme na víkend mládež od 10 let. Bližší informace jsou na nástěnkách a webu.

 

V pátek 25. ledna, v rámci náboženství, si budou děti připravující se na první svaté přijímání,

zdobit své svíce k této slavnosti. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

Oslavme spolu svátek svatého Jana Boska a to v sobotu 26. a neděli 27. ledna 2019.

V sobotu začneme mší svatou v 9 hodin, pak bude přednáška jednoho z dobrovolníků, která pracoval v misii v Indii, odpoledne pak bude divadelní pohádka pro děti a vše zakončíme adorací v 15.30 hodin. 

V neděli 27. ledna bude mše svatá pouze v 9.00 hodin a odpoledne se pak bude konat pěvecké vystoupení dětí - Cantate Bimbi. Nezapomeňte se přihlásit. Více informací bude plakátcích.

 

V předsíni na nástěnce je nový rozpis na čtení při nedělní mši svaté. Pozvání ke čtení se týká nejen

dospělých, ale i dětí, které se tak mohou zapojit do bohoslužeb pro děti. 

 

V tomto týdnu budu na salesiánské proviciální kapitule ve Fryštáku. V případě potřeby se obraťte na o. Václava.