Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

týdnu od 2. do 9. srpna 2020

 

 

Neděle 2. srpna

18. neděle v mezidobí

  8.30 na poděkování za Boží ochranu o prázdninách

10.00 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za dar

          uzdravení

 

Středa 5. srpna

 

7.00 za nemocné naší farnosti

 

Čtvrtek 6. srpna

 

7.00 na dobrý úmysl

 

Pátek 7. srpna

 

18.30 za dar zdraví pro bratra a švagrovou

 

Neděle 9. srpna

19. neděle v mezidobí

  8.30 za Boží ochranu a požehnání tábor mládeže - spolčoléto

10.00 na dobrodince našeho kostela

 

 

Během prázdnin jsou mše svaté ve všední den ve středu a čtvrtek ráno v 7.00 hodin, v pátek bude mše svatá večer v 18.30.

 

V předsíni je rozpis na nedělní čtení. Můžete se, prosím, zapisovat. Děkuji

 

Na stolku v bočního východu a v předsíni kostela jsou k rozebrání různé časopisy a knihy. Klidně si je vezměte a použijte k povzbuzení během dovolených a prázdnin.

 

Bosí karmelitáni nabízejí možnost strávit pár dnů v Praze ve Fortně – starém hradčanském klášteře, který je otevřen pro veřejnost. Bližší informace na venkovní nástěnce.

 

Okénko letních táborů:

Příměstský – 15 přihlášených

Spolčoléto pro mládež – 32 přihlášených