Letní tábory 2019

O minulých prázdninách pořádal náš Salesiánský klub celkem 6 táborů, tři pobytové pro děti a mládež do 14 let, dva pobytové tábory pro mládež a ml.dospělé 15 – 25 let, a jeden příměstský tábor pro děti do 10 let. Dobrovolnicky tyto naše tábory zajišťovalo celkem 32 mladých a dospělých obětavých přátel. Naších táborů se celkem účastnilo skoro 140 dětí a mládeže. Z vašich darů se v průběhu roku hradily vzdělávací kurzy pro dobrovolníky (zdravotník zotavovacích akcí a hl.táborový vedoucí). V průběhu letních táborů se potom z vašich darů hradily i odměny a cestovné pro dobrovolníky. Děkujeme vám za vaší přízeň.