Úvodem


Tato část našich webových stránek bude patřit vám, naším dobrodincům a donátorům. Rádi bychom vás průběžně informovali o činnosti našeho klubu. Činnost našeho klubu je totiž financována vedle různých dotací i z vašich štědrých darů. Vedle akcí pro děti a mládež investujeme vaše dary i do oprav našeho rekreačního objektu v obci Míčov. Objekt bývalé fary v obci Míčov je od roku 2000 majetkem salesiánského klubu. Využíváme jej pro letní tábory i pobytové víkendy mládeže našeho klubu i mladých z celých Pardubic a okolí.