Pravidla klubu

 

Při návštěvě našeho klubu

 

 

 

Dodržujeme pravidla

 • Chováme se slušně k druhým, neohrožujeme sebe ani druhé.
 • Nemluvíme vulgárně a nejsme agresivní.
 • Dodržujeme pravidla her.
 • Dodržujeme stanovené hodiny pro otevření i ukončení kroužků a oratoře.
 • Respektujeme pokyny pracovníků a dobrovolníků v klubu
 • Umíme pozdravit, poděkovat…
 • Neničíme zařízení ani vybavení střediska, totéž platí o osobních věcech druhých
 • Pokud něco rozbiješ, zničíš, řekni to někomu z vedoucích.

Dodržujeme zákaz

 • Zákaz kouření, přinášení a požívaní alkoholu a jiných návykových látek
 • Platí v celém areálu
 • Platí pro všechny návštěvníky mládežnických akcí