Kdo jsme

Salesiánský klub mládeže Pardubice zahájil činnost v roce 1996 poté, co v rámci restitucí byl salesiánům vrácen celý objekt jazykové školy. Od roku 2006 nese název Salesiánské středisko mládeže – Salesiánský klub mládeže (SKM) Pardubice.
Právní statut střediska je Občanské sdružení. Posláním Salesiánského klubu mládeže je doprovázet mladé lidí na cestě k dospělosti. Z tohoto poslání vycházejí dva cíle:

  1. Integrální výchova. Snažíme se o komplexní rozvoj mladého člověka po stránce tělesné, duševní, sociální i duchovní. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství.
  2. Pozvání k solidaritě. Snažíme se rozvíjet v mladých lidech tuto základní vlastnost pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a světa. Těm mladým lidem, kteří jsou ochotni s námi spolupracovat jako animátoři, odborní spolupracovníci, nebo laičtí zaměstnanci nabízíme nejen profesní růst v rámci interního nebo externího vzdělávání, ale také osobní doprovázení a duchovní růst.

SaSM je otevřeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, kteří v něm chtějí trávit svůj volný čas, ať v organizovaných sportovních nebo tvořivých aktivitách nebo neorganizované činnosti. Nabízíme také hernu s množstvím stolních her.

Cílem je navázat přátelský vztah s mladými, zapojit je do života oratoře, do různých činností a akcí, vybudovat vzájemnou důvěru a sdílet každodenní radosti a problémy těch kteří k nám přicházejí.

Nabízíme dětem řadu sportovních či zájmových kroužků a aktivit pro mladší i starší děti a pro mládež. Dále středisko nabízí možnost neorganizované činnosti: v klubu je možnost si zahrát různé společenské stolní hry, kulečník, šipky, stolní fotbal a jiné.

K pronájmu také nabízíme travnaté hřiště a tělocvičnu.